Civilsamhället

-   Ramprogram för forskning om det civila samhället

Kort programbeskrivning

Vetenskapsrådet har inlett ett ramforskningsprogram

om civilsamhällets utveckling i Sverige och internationellt. Programmet pågår från 1 januari 2011 till 31 december 2015.

 

Delprojekt

Ramprogrammet omfattade inledningsvis 11 finansierade forskningsprojekt med ca 60 aktiva forskare vid nio olika universitet och högskolor runt om i landet. Dessutom har ytterligare fyra projekt beviljats projektbidrag för behovsorienterad forskning om civilsamhället. I januari 2014 påbörjades tre nya projekt och i oktober 2014 har ytterligare fem projekt beviljats anslag.

 

Preliminära resultat september 2013/Preliminary results 

» Länk till redovisning av preliminära resultat presenterade på arbetsseminarium 6 september 2013

» Link to report of preliminary results presented at a work seminar September 6th 2013

Internationell publicering 2015/International publication

Journal of Civil Society har under 2015 gett ut två special sections med temat A New Ecology of Civil Society.  Special section I publicerades i Journal of Civil Society, Volume 11, Issue 2, Routledge, June 2015 och Special Section II i Journal of Civil Society, Volume 11, Issue 4, Routledge, December 2015. Tidskriftsnumren innehåller vart och ett en introduktion av Elisabeth Lilja och artiklar från forskare inom Vetenskapsrådets ramprogram för forskning om det civila samhället/Special section: A new Ecology of Civil Society. Contributions from reserchers within this program.  

Länkar till tidskriftsnumren/links to the issues: http://www.tandfonline.com/toc/rcis20/11/2#.VeWD9T8VgqM

http://www.tandfonline.com/toc/rcis20/11/4

Länkar till programkoordinator Elisabeth Liljas introduktioner/Links to introductions by Elisabeth Lilja:

http://www.tandfonline.com/eprint/UMifZYB9zqwgKzNUJRjt/full

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17448689.2015.1112510

 

Länkar till vetenskapsrådet

» Vetenskapsrådets hemsida

» Om ramprogrammet på Vetenskapsrådets hemsida

» Om projektbidrag på Vetenskapsrådets hemsida

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

» Länk till presentation av det stöd som myndigheten ger till forskning om civilsamhället

Delprojekt

» Apostolis Papakostas

Programkoordinator från 1 januari 2016

» Elisabeth Lilja

Programkoordinator från 1 januari 2011 till 31 december 2015

 

» Civila samhället, organiserad och utbildningsresultat för ungdomar i marginaliserade bostadsområden. Projektledare: Alireza Behtoui

» Elitens fånge? Separationen av Kyrka och Stat i Sverige. Projektledare: Niklas Bengtsson

» Det civila samhället som botemedel mot den liberala demokratins kris och utmaningen från politisk jämlikhet. Projektledare: Eva Erman

» Globala policymäklare: Transnationella tankesmedjors roll i formandet av politiska arenor. Projektledare: Christina Garsten

» Institutionella begränsningar och kreativa lösningar: Civilsamhället i Polen i jämförande perspektiv. Institutional constraints and creative solutions: Civil society in Poland in a comparative perspective. Projektledare: Kerstin Jacobsson

» Mellan röst och service: ideella organisationers roll i ett föränderligt välfärdssamhälle. Between voice and service – The role of voluntary organizations in a changing welfare society. Projektledare: Staffan Johansson

» Den kinesiska staten utmanad: Formeringen av nya medborgarnormer i ett framväxande civilsamhälle. Projektledare: Johan Lagerkvist

» En paradoxal konflikt på gränsen mellan Kambodja och Thailand: Civilsamhällets motstånd i kampen om Preah Vihear. Projektledare: Mona Lilja

» Gränslandet mellan civilsamhälle och privatliv Projektledare: Elisabet Lindberg

» Vad bör fackföreningar göra? Projektledare: Lars Lindblom

» Slöja, regnbågsflagg och manga. Om genus, sexualitet, motstånd och gemenskap i en transnationell tid. Projektledare: Lena Martinsson

» Bortom välfärdsstaten: europeiseringen av det svenska civilsamhällets organisationer. Projektledare: Anna Meeuwisse

» Drömmar om förändring. Kvinnor och skapandet av det civila samhället i Artiska regionen, Asien, Latin Amerika och Europa. Projektledare: Diana Mulinari

» Vilka är lobbyisterna? En jämförande populationsstudie av organiserade intressen i det civila samhället i Sverige. Projektledare: Daniel Naurin

» Barns och ungdomars sociala välbefinnande. Institutioner, kulturer och samhälle. Projektledare: Helena Olofsdotter Stensöta

» De sociala mekanismerna bakom det medlemslösa civilsamhällets organisationer i Polen, Ryssland och Sverige. Projektledare: Apostolis Papakostas

» Moments of danger, moments of opportunity: the role of individuals as change agents in organisationsA qualitative and quantitative study of trade union officials in national and international unions. Projektledare: Nora Räthzel

» Det semi-civila samhället i Vietnam: en möjlig väg till demokratisering? Projektledare: Steven Saxonberg

» Digitala media och civilsamhälleliga nätverk: Nationella och transnationella offentligheter. Projektledare: Alexandra Segerberg

» Svenskarnas medborgerliga engagemang – en studie av förändring och kontinuitet. Projektledare: Lars Svedberg

» Civilsamhället och den deliberativa demokratin: frivilligföreningars roll i offentliga samtal om förortsupplopp och dess orsaker. Projektledare: Suruchi Thapar-Björkert

» Motståndets globalisering: Påverkan på demokrati förespråkare i civil samhället i syd. Projektledare: Stellan Vinthagen

» Civila samhället och den upplysta välfärdsstaten. Projektledare: PerOla Öberg

» Delprojekt

» Preliminära resultat september 2013/preliminary results 

 

 

Sidan uppdaterad: januari 2016